BIOGRAFI

Septemberteatern 

Septemberteatern är ett Göteborgsbaserat konstkollektiv bestående av unga scenkonstnärer. Vårt fokus ligger främst på berättande och på att undersöka på vilka sätt det går att berätta en historia med hjälp av musik, dans och teater. Vi jobbar med att utforska gränserna mellan de olika konstformerna och med hur vi på olika vis kan väva dem samman. Septemberteatern är en projektbaserad frigrupp och dess medlemmar kommer och går i de olika projekten. Syftet är att skapa en plattform där unga ska kunna experimentera, uttrycka sig konstnärligt och ha roligt tillsammans, men också att inspirera varandra och vår publik.